מקצים
  • 10 ק"מ - תחרותי
  • 5 ק"מ - תחרותי
  • 2 ק"מ - תחרותי
מקום הכינוס
פארק עזריאלי, שדרות

לו"ז וזינוקים
 שעה
חלוקת ערכות מוקדמת יום רביעי 6.11 [במתנ"ס שדרות, רחוב ברלב 4]
16:00-20:00

יום חמישי 7.11 - פתיחת מתחם האקספוהחל מהשעה 17:00
יום חמישי 7.11 - התכנסות וחלוקת ערכות הרשמה במתחם הכינוס [בפארק עזריאלי]החל מהשעה 17:00
זינוק מקצה אפרוחים 18:30
זינוק מקצה 2 ק"מ תחרותי19:00
זינוק מקצה 5 ק"מ תחרותי19:30
זינוק מקצה 10 ק"מ תחרותי 19:45
טקס סיום - 2 ק"מ 19:50
טקס סיום - 5 ק"מ 20:45
טקס סיום - 10 ק"מ 21:10

** ייתכנו שינויים נוספים בזמני הזנקת המקצים (בשל כמות המשתתפים בכל מקצה) נא להתעדכן ערב האירוע.

  • במידה של מזג אוויר חם או קר במיוחד, או תנאים שלא יאפשרו קיום המירוץ בתאריך המקורי, ידחה האירוע
  • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לשנות לפי שיקול דעתם הבלעדי את שעות הזינוקים ולא תישמע טענה נגד שינוי השעות, במקרה של שינוי שעות דמי הרשמה לא יוחזרו.
  • המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לדחות את האירוע במקרה של מזג אוויר חם או קר במיוחד ולא תישמע טענה נגד שינוי המועד. במקרה של שינוי מועד דמי הרשמה לא יוחזרו.

חלוקת ערכות מוקדמת

יום רביעי 6.11.2019 - בין השעות 16:00-20:00

במתנ"ס שדרות, רחוב ברלב 4

הוראות הגעה וחנייה

קטגוריות למקצים תחרותיים 5 / 10 ק"מ
גברים / נשיםכללי
נערים / נערות16-19
גברים / נשים20-29
גברים / נשים30-39
גברים / נשים40-49
גברים / נשים50-59
גברים / נשים60-69
גברים / נשים70 +

 

פרסים למקצים תחרותיים 5 / 10 ק"מ
יפורסמו בקרוב...

קטגוריות למקצה תחרותי 2 ק"מ
ילדים / ילדות10-14
נערים / נערות15-19
גברים / נשים20-29
גברים / נשים30-39
 
נק' מים
לאורך המסלול בכל כ- 2-3 ק"מ תהיה עמדת מים

מדליית השתתפותמרוץ שדרות 2018פייסבוק שוונג
פייסבוק עיריית שדרות
פייסבוק שער הנגב
אינסטגרם שוונגחסויות